TUYẾT YẾN HẢO HẠNG 250 GRAM

250.000  170.000 

Tuyết yến là một chất tiết thực vật tiết ra từ phần lõi của cây cây Gum Tragacanth được mệnh danh là Yến sào thực vật.